ZEGAR-STEROWNIK TS-1 (z odbiornikiem sygnału DCF–77) Zobacz większe

ZEGAR-STEROWNIK TS-1 (z odbiornikiem sygnału DCF–77)

TS-1

Nowy produkt

Zegar sterownik TS – 1 steruje automatycznie urządzeniami elektrycznymi mogącymi pracować bez nadzoru.

Więcej szczegółów

11 Przedmioty

670,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Zegar sterownik TS – 1 steruje automatycznie urządzeniami elektrycznymi mogącymi pracować bez nadzoru.

 1. Zalety sterownika:

 • Super dokładne odmierzanie czasu z dwóch niezależnych źródeł sygnału

 • Doskonale widoczne wskazania na wyświetlaczu LCD

(również w ciemności)

 • Łatwe programowanie za pomocą przycisków

 • Możliwość ustawienia przez użytkownika 30 niezależnych czasów załącz / wyłącz

 • Łatwe programowania dowolnej kombinacji dni tygodnia dla

każdego z 30 czasów

 • 3 kanały wyjściowe sterujące niezależnie różnymi podłączonymi odbiornikami, programowalne przez użytkownika w dowolnej kombinacji,

dla każdego z 30 czasów

 • Każdy z 30 zaprogramowanych czasów załącz / wyłącz w zależności od użytkownika, może być aktywny cały rok lub tylko zimą lub latem

 • automatyczna zmiana bieżącego czasu lato/zima

 • zaprogramowane wartości przechowywane są w nieulotnej pamięci EEPROM. Przy braku napięcia zasilającego zegar nadal odmierza czas i nie traci zaprogramowanych parametrów  

2. Opis działania zegara.

Zegar wskazuje czas bieżący, który jest odczytywany przez procesor z dwóch niezależnych źródeł:

 • Z odbiornika sygnału DCF – 77 , nadawanego z Frankfurtu

 • z układu czasu rzeczywistego DS. 1307Z

Dzięki takiemu rozwiązaniu technicznemu procesor TS – 1 pracuje w jednym z trzech trybów, zapewniających dokładne odmierzanie czasu w zależności od sytuacji panującej u użytkownika. Wybór trybu pracy dokonywany jest automatycznie.

Tryb 1. U użytkownika odbierany jest stabilny sygnał radiowy z Frankfurtu.

Procesor odczytuje sygnał czasu z odbiornika DCF – 77

Tryb 2. U użytkownika brak sygnału DCF – 77.

Procesor odczytuje sygnał z układu czasu rzeczywistego DS. 1307Z.

Tryb 3. U użytkownika odbierany jest słaby lub chwilowy sygnał DCF – 77.

Procesor odczytuje sygnał z układu DS. 1307Z, aktualizując go w chwili

gdy jest odbiór sygnału DCF - 77

PROGRAMOWANIE

 1. OPIS WYŚWIETLACZA LCD

W stanie podstawowym na wyświetlaczu przedstawione są następujące informacje:

W górnym rzędzie czas bieżący: hh.mm.ss (godziny, minuty, sekundy)

W dolnym rzędzie napis DCF gdy jest odbierany sygnał czasu z Frankfurtu oraz po prawej stornie litery K pojawiają się cyfry 1,2 lub 3 gdy kanał wyjściowy o odpowiednim numerze jest załączony.

 1. FUNKCJE PRZYCISKÓW KLAWIATURY

P – programowanie, powrót do poprzedniego stanu

+plus (zwiększenie wartości cyfry wskazanej kursorem – pulsującej)

minus (zmniejszanie wartości)

OK – akceptacja, enter. Za pomocą tego przycisku następuje zatwierdzenie

zaprogramowanej wartości.

Naciśnięcie przycisku OK przez czas krótszy niż 1,5 sekundy ( ok ) powoduje zatwierdzenie cyfry oznaczonej kursorem.

Naciśnięcie przycisku OK przez czas dłuższy niż 1,5 sekundy powoduje zatwierdzenie całej zaprogramowanej liczby ( OK )

 1. PROGRAMOWANIE CZASU BIEŻĄCEGO, DATY I DNIA TYGODNIA.

Powyższe informacje zaprogramowane są przez producenta oraz odczytywane na bieżąco przez odbiornik DCF.

Jeżeli z bliżej nieokreślonych powodów konieczne jest ich wprowadzenie przez użytkownika, to jest to możliwe po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku OK oraz przyciśnięciu P.

1 etap – programowanie czasu bieżącego

Realizujemy to za pomocą przycisków +, oraz OK.

Naciskając przyciski + lub zmieniamy cyfrę oznaczoną kursorem.

Po ustawieniu właściwiej liczby nacisnąć przycisk OK przez czas krótszy niż 1,5 sekundy. Kursor przeskoczy na następną cyfrę.

Naciśnięcie OK przez czas dłuższy niż 1,5 sekundy powoduje zaakceptowanie czasu i przejście do etapu 2. Naciśnięcie przycisku P spowoduje powrót do stanu podstawowego.

2 etap – programowanie daty

Na wyświetlaczu napis: DATA

RR.MM.DD

Programowanie przebiega analogicznie jak w etapie 1.

3 etap– programowanie dnia tygodnia

Za pomocą przycisków +, oraz OK podajemy aktualny dzień tygodnia umieszczając gwiazdkę (*) pod jedną z liter (P – poniedziałek, W – wtorek itd.) np. P W S C P S N

*

oznacza, że w dzisiejszym dniu jest czwartek. Naciśnięcie OK dłużej niż 1,5 sek, to przejście do 4 etapu. Gdy przycisk P to powrót do stanu podstawowego.

4 etap– programowanie pory roku.

Za pomocą przycisków + i umieścić gwiazdkę (*) pod literą

L – lato lub Z – zima

Naciśnięcie OK dłużej niż 1,5 sek spowoduje zaakceptowanie

ustawienia i przejście do 1 etapu. Można wówczas nacisnąć przycisk P

i przejść do stanu podstawowego.

 1. PROGRAMOWANIE CZASÓW ZAŁ./WYŁ.

Po naciśnięciu przycisku P użytkownik wchodzi do opcji programowania

30 niezależnych czasów zał./wył.Pojawia się napis CZAS_nr.

Za pomocą przycisków + lub wybieramy czas o określonym numerze, który chcemy zaprogramować.

Gdy dokonaliśmy wyboru to nacisnąć przycisk OK. W każdej chwili można wyjść z etapu programowania naciskając przycisk P.

Programowanie wybranego czasu zał./wył. odbywa się w 5 etapach.

1 etap – czas załączenia C 01– ON

Za pomocą przycisków +, i OK programujemy w jakim momencie

ma nastąpić załączenie urządzenia. Do następnego etapu przechodzimy

naciskając OK (dłużej niż 1,5 sekundy – gdy zgaśnie kursor).

2 etap – czas wyłączenia C 01– OFF

Za pomocą przycisków +, i OK programujemy w jakim momencie

nastąpi wyłącznie urządzenia.

Przejście do następnego etapu przez OK (dłuższe niż 1,5 sekundy)

3 etap – wybór kombinacji dni tygodnia

Za pomocą przycisków +, i OK wskazujemy w jakie dni tygodnia

zaprogramowany czas jest aktywny. Programowanie polega na

umieszczeniu gwiazdki (*) pod wybranym dniem tygodnia PWSCPSN

np. kombinacja P W S C P S N

* * *

oznacza, że zaprogramowany czas będzie aktywny w poniedziałek,

wtorek i czwartek.

Po ustawieniu dnia tygodnia naciśnięcie przycisku OK przez czas dłuższy

niż 1,5 sekundy spowoduję przejście do programowania pory roku

4 etap – pora roku.

Za pomocą przycisków +, i OK. podajemy w jakiej porze roku

zaprogramowany czas jest aktywny.

Programowanie polega na umieszczeniu gwiazdki (*) pod literą L lub Z

Zaprogramowany czas aktywny latem PORA: L Z

*

zimą PORA: L Z

*

cały rok PORA: L Z

* *

Po ustawieniu pory roku naciśnięcie przycisku OK przez czas dłuższy

niż 1,5 sekundy spowoduję przejście do następnego etapu.

5 etap – kanały wyjściowe.

Za pomocą przycisków +, i OK. wybieramy jakie kanały wyjściowe

(urządzenia) zostaną załączone o zaprogramowanym czasie.

Programowanie polega na umieszczeniu gwiazdki (*) pod odpowiednim

numerem kanału.

Np. kombinacja K: 1 2 3

* *

oznacza, że w zaprogramowanym czasie nastąpi włączenie 1 i 3 kanału.

Naciśnięcie przycisku OK przez czas dłuższy niż 1,5 sekundy

spowoduje zapamiętanie zaprogramowanych wartości i powrót do etapu 1.

Za pomocą przycisku P nastąpi wyjście z programowania danego czasu

zał./wył.

Można przystąpić do programowania kolejnego czasu zał./wył lub

ponownie naciskając P przejść do wyświetlania czasu bieżącego (stan

podstawowy).

Gdy zachodzi potrzeba, użytkownik może ponownie wejść do

zaprogramowanego wcześniej czasu zał./wył. i wprowadzić zmiany.

 1. FUNKCJE DODATKOWE.

 1. Odczyt stanu zegara

Naciśnięcie przycisku + powoduje, że zegar wyświetla (w odstępach trzysekundowych) aktualną datę, bieżący dzień tygodnia i aktualną porę roku. Następnie przechodzi do stanu podstawowego.

  1. Zerowanie zaprogramowanych czasów zał./wył.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK oraz naciśnięcie przez trzy sekundy przycisku – powoduje wyzerowanie wszystkich czasów zał./wył (od C01 do C30)

Po wyzerowaniu zegar automatycznie przechodzi do stanu podstawowego.

  1. Ręczne włączanie kanałów wyjściowych K 1, 2 lub 3.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK oraz naciśnięcie przycisku +powoduje przejście zegara do stanu w którym można ręcznie włączać lub wyłączać kanały wyjściowe.

Pojawia się napis K: 1_2_3 oraz kursor pod cyfrą 1.

Przyciskiem OK można ustawić kursor pod cyfrą wybranego kanału.

Naciśniecie przycisku + powoduje załączenie wskazanego kanału i zapalenie * pod wybranym numerem.

Przycisk wyłącza kanał i gasi * .

Naciśnięcie przycisku P powoduje wyłączenie wszystkich kanałów i przejście do stanu podstawowego.

DODATKOWE INFORMACJE:

Producent udziela rocznej gwarancji.

Wystawiamy fakturę VAT. 

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ZEGAR-STEROWNIK TS-1 (z odbiornikiem sygnału DCF–77)

ZEGAR-STEROWNIK TS-1 (z odbiornikiem sygnału DCF–77)

Zegar sterownik TS – 1 steruje automatycznie urządzeniami elektrycznymi mogącymi pracować bez nadzoru.

Pliki do pobrania

InstrukcjaTS-1

Instrukcja obsługi zegara TS-1

Pliki do pobrania (111.83k)