Usługi

5. SYSTEM DOZOWANIA OLEJÓW- MASTER R

SYSTEM WYDAWANIA OLEJÓW

MASTER R”

Systemy MASTER R są zainstalowane i eksploatowane w wielu serwisach samochodowych . O ich trwałości i niezawodnym działania świadczy fakt , że nadal są eksploatowane wersje systemu zainstalowane na początku naszego wieku. Nadal produkujemy ostatnią wersję systemu MASTER R , z przeznaczeniem do modernizacji wcześniejszych instalacji .

Zapraszamy do poznania nowoczesnego SYSTEMU MONITORINGU PŁYNÓW MASTER Professional i MASTER Multi .

System wydawania olejów MASTER R zarządza kompleksowo procesem wydawania olejów lub innych cieczy.

Charakterystyka systemu.

System wydawania olejów MASTER umożliwia kontrolowane wydawanie zadanych ilości cieczy przez upoważnienie do tego osoby.

System pracuje pod nadzorem komputera na którego dysku zainstalowany jest specjalistyczny program dostarczany przez producenta. Program można zainstalować na komputerze lokalnym ( np. w magazynie ) , na serwerze firmy lub komputerze lokalnym spełniającym funkcję serwera ( takie rozwiązanie zapewnia dostęp do systemu z poziomu innych komputerów ).

Program MASTER może współpracować z programem magazynowym.

Komputer może nadzorować pracę dziesięciu stanowisk.

Każde stanowisko może zawierać maksymalnie osiem nalewaków (zwijadeł). Uprawnione osoby (operatorzy) mogą wydawać określoną ilość oleju z dowolnego zwijadła za pomocą kodu dostępu, karty zbliżeniowej lub chipa,

albo czytnika kodów kreskowych.

Wydawanie oleju jest sterowane elektrozaworem i dozowane za pomocą przepływomierza. Informacje o dokonanej operacji (wydaniu oleju)

są rejestrowane w odpowiedniej bazie danych programu MASTER.

Budowa systemu.

System MASTER składa się z urządzeń elektronicznych

oraz programu komputerowego .

Urządzenia elektroniczne pracują pod nadzorem mikrokontrolerów

firmy ATMEGA.

  1. MANIPULATOR–umożliwia logowanie się upoważnionym pracownikom i obsługę systemu. Informuje graficznie o stanie systemu. Utrzymuje łączność z komputerem , na którym zainstalowany jest program MASTER , za pomocą sieci ETHERNET, portu USB

lub RS-232 .

  1. STEROWNIK DOZOWANIA ( centrala ) – steruje procesem wydawania olejów , współpracując z przepływomierzami i elektrozaworami.
  1. WYŚWIETLACZ LED – informuje o ilości wydanego oleju ,

zapewniając dobrą widoczność osobie

wydającej olej.

Urządzenia współpracujące z systemem.

(instalowane na życzenie klienta ):

Czytnik chipów RFID– odczytuję dowolną ilość chipów lub kart zbliżeniowych,

służących do logowania się do systemu przez

upoważnionych pracowników lub

przyporządkowanych do pojazdów

Czytnik kodu kreskowego – umożliwia odczytywanie kodu pracowników,

kodów pojazdów lub numerów zleceń z

dokumentów stosowanych u klienta

Drukarka termiczna – umożliwia drukowanie paragonów ,

( na życzenie klienta zainstalowana w system ).

Radiomodem – łączy bezprzewodowo stanowisko wydawania olejów

z komputerem , gdyprowadzenie przewodowej transmisji

ETHERNET jest drogie lub skomplikowane.

Modem GPRS – łączy stanowisko wydawania olejów z komputerem na

dowolne odległości za pomocą ogólno dostępnej transmisji

GPRS/GSM telefonii komórkowej.

PROGRAM KOMPUTEROWY MASTER

Umożliwia tworzenie bazy pracowników upoważnionych do wydawania olejów

( do 1000 osób ).

Możliwość utworzenia bazy pojazdów obsługiwanych przez system

( do 1000 pojazdów ).

Rejestruję w odpowiedniej bazie wykonane operacje wydania oleju.

Program pozwala na przeglądanie i przeszukiwanie zarejestrowanych operacji.

Wykonuje zestawienia i grupowanie operacji na życzenie użytkownika

Wybrane operacje można wydrukować lub przesłać do wskazanego pliku.

Informuje o stanie zbiorników i zlicza ilości wydanych olejów w przyjętych

ramach czasowych.

Współpracuje z programami magazynowymi zainstalowanymi u klienta,

przesyłając konieczne informacje za pomocą ustalonych plików.

Umożliwia to inicjowanie wydawania oleju na zlecenie otwarte w programie

magazynowym , na dowolnym komputerze lokalnym.

Dodaj komentarz