Systemy elektroniczne, Usługi

1. SYSTEM MONITORINGU PŁYNÓW MASTER Professional i MASTER Multi

 1. Opis systemu.

System Master jest systemem wspomagającym proces wydawania płynów w serwisie semochodowym. Do jego głównych zadań należą:

 • Kontrolowanie wydawania zadanych ilości cieczy (monitoring)
 • Zarządzanie stanem magazynowym posiadanych płynów (aktualnej ilości w zbiornikach)
 • Dostęp do rejestru historii wydamych płynów i generowanie różnego typu raportów
 • Eksport danych do różnych popularnych formatów plików: m.in.: Excel, CSV, PDF
 • Opcjonalnie, możliwość sprzęgnięcia z systemem klasy DMS, w celu automatyzacji przepływu dancyh (zleceń, zrealizowanych wydań)
 1. Budowa systemu

System składa się z urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania. Urządzenia instalowane są w głównej mierze w serwisie, a oprogramowanie na komputerach użytkowników (magazynierzy, punkt obsługi klienta, itd.). Głównym elementem systemu jest jednostka główna mCore, która zarówno steruje pracą urządzeń, oraz stanowi serwer dla oprogramowania.

Jak widać na schemacie, w serwisie znajduje się jednostka główna mCore i podłączony do niej panel z dotykowym ekranem mTouch (ten służy do obsługi przez mechanika). Dodatkowo jednostka mCore sprzężona jest z instalacją olejową i dzięki zastosowanym elektrozaworom i przepływomierzom, system jest w stanie sterować procesem wydawania płynów.

W pozostałych pomieszczeniach (w magazynie i Biurze Obsługi Klienta) znajdują się komputery, na których zainstalowany jest program mControl pozwalający monitorować na bieżąco proces wydawania.

 1. Urządzenia wchodzące w skład systemu.
 2. Jednostka centralna mCore

Jednostka centralna mCore jest głównym elementem systemu. Składa się z komputera, elektroniki i oprogramowania zarządzającego resztą komponentów. Głowne funkcje mCore:

 • Steruje procesem wydawania olejów, współpracując z przepływomierzami i elektrozaworami
 • Przechowuje bazę danych
 • Zawiera oprogramowanie, będące serwerem dla programów zainstalowanych na pozostałych komputerach (w magazynie, BOK)
 1. Panel operatorski mechanika mTouch.

Panel jest urządzeniem, które wspomaga mechanika w procesie wydawania płynu. Dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza (7 cali) praca przy jego pomocy jest prosta, a wyświetlane informacje są wyraźne i czytelne.

 1. Wyświetlacz LED.

Wyświetlacz jest dodatkowym urządzeniem, które można zainstalować w serwisie. Składa się on z LED-owej matrycy cyfr, na której w trakcie wydawania płynu wyświetlana jest aktualnie wydana ilość płynu. Instalowany jest w przypadku, gdy informacja o aktualnej ilości wydanego płynu musi być widoczna z dalszych części serwisu.

Dodaj komentarz