Systemy elektroniczne, Usługi

4. SYSTEM GRZEWCZY

PROGRAMOWALNY STEROWNIK OGRZEWANIA

PSO – 1

Sterownik jest nowoczesnym urządzeniem sterującym ogrzewaniem wnętrza kościoła za pomocą elektrycznych paneli grzewczych, umieszczonych w ławkach.

Sterownik składa się z dwóch części:

1. Panel operatorski HMI z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali.

2. Centrala sterownicza zasilająca panele grzewcze.

W opisanym systemie panele grzewcze (zgodnie z życzeniem użytkownika) podzielone zostały na

10 sektorów. Takie rozwiązanie pozwala na ekonomiczne użytkowanie systemu. W zależności od liczby wiernych w kościele, można załączyć tylko wybrane sektory.

Na życzenie użytkownika producent systemu może zmienić wygląd i ilość sektorów wyświetlanych na ekranie panelu operatorskiego.

A. PANEL OPERATORSKI

Ekran panelu operatorskiego podzielony jest na kilka sekcji :

I. Sekcja – sektory grzewcze :

0 – prezbiterium (wyspa przy ołtarzu, podest ambony, ogrzewanie ministrantów).

1 – ławki dzieci (lewa strona)

2 – ławki dzieci (prawa strona)

3 –4 przednie ławki – nawy głównej, lewa strona

4 – 4 przednie ławki – nawy głównej, prawa strona

5 – pozostałe ławki nawy głównej, lewa strona

6 – pozostałe ławki nawy głównej, prawa strona

7 – ławki boczne i pod chórem – lewa strona

8 – ławki boczne i pod chórem – prawa strona

9 – zakrystia

10 – 11 – rezerwa

Ogrzewanie konfesjonałów i organisty ma oddzielne (autonomiczne) załączanie.

II. Sekcja – sterowanie mocą .

Użytkownik naciskając odpowiedni przycisk ( 30 % , 50 % , 70 % lub 100 % mocy )

wybiera z jaką mocą mają pracować panele grzewcze.

III. Sekcja – czas ogrzewania.

Po dotknięciu prostokątnego pola pojawia się klawiatura, za pomocą której użytkownik podaje przez jaki czas ( godziny i minuty ) ma działać ogrzewanie. Po podaniu określonych wartości nacisnąć przycisk ENTER. Po upływie ustawionego czasu system ogrzewania wyłącza się .

IV. Sekcja – POMOC

Zawiera dane producenta systemu

V. Sekcja – PROGRAMOWANIE

Dostęp do niej jest możliwy po podaniu hasła określonego przez producenta.

Ustawia się w niej czas trwania impulsu grzewczego.

ZAŁĄCZANIE OGRZEWANIA :

I. Tryb ON/OFF :

1. Kluczyk stacyjki ustawić w pozycję ON.

2. Wybrać moc ogrzewania ( pole wybranej mocy świeci na czerwono ) .

3. Wybrać sektory grzewcze – pole załączonego sektora świeci na czerwono .

Aby zakończyć ogrzewanie–wyłączyć poszczególne sektory (pola zielone) i ustawić kluczyk w pozycji OFF

II. Tryb czasowy:

1. Kluczyk stacyjki ustawić w pozycję ON.

2. Wybrać moc ogrzewania ( pole wybranej mocy świeci na czerwono ) .

3. Ustawić czas ogrzewania.

4. Wybrać sektory grzewcze – pole załączonego sektora świeci na czerwono.

Po upływie ustawionego czasu ogrzewanie wyłączy się automatycznie we wszystkich sektorach.

Użytkownik może wcześniej wyłączyć wszystkie lub niektóre grzejące sektory,dotykając określonego

pola sektora ( nr. od 0 do 11 ) . Przycisk (pole) wyłączonego sektora świeci na zielono.

Po zakończeniu ogrzewania ustawić stacyjkę w pozycji OFF.

B . CENTRALA STEROWNICZA

Centrala zasila panele grzewcze , sterując ich pracą i regulując mocą w zależności od woli użytkownika.

Zastosowano w niej nowoczesne przekaźniki półprzewodnikowe którymi steruję panel PLC firmy DELTA

Przekaźniki mają zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na impulsowe sterowanie mocą poszczególnych sektorów grzewczych.

Ma ono szereg zalet w stosunku do sterowania za pomocą elektromagnetycznych przekaźników lub styczników.

 • brak elementów stykowych (wypalających się po pewnym czasie)
 • równomierne obciążenie sieci elektrycznej obiektu
 • płynne załączanie zasilania sektorów zapobiegające migotaniu oświetlenia
 • precyzyjne sterowanie mocą paneli grzewczych
 • brak zakłóceń systemu nie zakłóca innych urządzeń (nagłośnienie, alarmy, monitoring wizyjny,

ekrany tekstowe itp.)

 • minimalizowanie kosztu eksploatacji ogrzewania
 • brak hałasu powstającego podczas załączania styczników elektromagnetycznych

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Producent montuję w centrali sterowniczej taką ilość przekaźników półprzewodnikowych, jaka jest

potrzebna do sterowania sektorami grzewczymi określonymi przez użytkownika systemu (plus

ewentualne sektory rezerwowe).

Producent służy fachową radą i pomocą tworzenia koncepcji systemu grzewczego.

2. Centrala sterownicza jest zabezpieczona przed przepięciami powstającymi w wyniku

uderzenia pioruna.

3. Do centrali sterowniczej można podłączyć moduł sterujący pracą systemu za pomocą

SMS-ów wysyłanych przez użytkownika.

Dane techniczne:

 • panel operatorski HMI-DOP-B03S211 firmy DELTA, Ekran dotykowy, 7 cali.
 • moduł PLC – DVP – 14SS211T i DVP-08SN11T firmy DELTA
 • przekaźniki półprzewodnikowe – w zależności od mocy sektorów grzewczych:

3 x 25A (3 x 10A) / 250 V AC

1 x 25A (1 z 10A) / 250 V AC

przełączane w zerze

 • zasilanie sterownika – 230 V / 50 Hz, 2A, AC
 • zasilanie paneli grzewczych – 230V / 50 Hz, AC
 • zasilanie sterujące – 24V DC / 1,5 A
 • temperatura pracy – od – 30ºC do + 50ºC
 • mocowanie podzespołów – szyna DIN
 • obudowa panelu operatorskiego – tworzywo sztuczne (ABS)
 • obudowa centrali sterowniczej – szafka metalowa.

Wymiary zależne od liczby i mocy sektorów grzewczych (np. 620 x 520 x 180mm)

Dodaj komentarz