Systemy elektroniczne, Usługi

3. SYSTEM KONTROLI POZIOMU PŁYNÓW

SYSTEM KONTROLI POZIOMU PŁYNÓW

Za pomocą miernika MPV-5 można utworzyć prosty i tani system kontrolujący poziomy i ilości cieczy w zbiornikach o różnych kształtach i zawierających różne ciecze.

Jeden miernik może kontrolować cztery zbiorniki.

Wskazuje ilość cieczy (w litrach), poziom cieczy (w centymetrach).

Może sygnalizować dwa dolne i dwa górne poziomy alarmowe ustawione przez użytkownika.

ZASTOSOWANIE MIERNIKA :

a ) pomiar poziomu i objętości wody , wody opadowej , ścieków

b ) pomiar poziomu i objętości paliwa , olejów ( także oleju przepracowanego )

c ) w rolnictwie ( środki ochrony roślin itp. płyny )

d ) w przemyśle (roztwory , rozpuszczalniki , emulsje itp. )

e ) płyny spożywcze różnego typu

( konieczne zastosowanie odpowiedniego typu węża , spełniającego określone

normy dla danego płynu )

f ) inne zastosowania

Informacja o przekroczeniu poziomów alarmowych może być wysyłana

w formie SMS-ów ( np. za pomocą modułu GPRS-A , firmy SATEL ) .

Przykładowe zastosowania :

MIERNIK

POZIOMU I OBJĘTOŚCI CIECZY

MPV – 5

Programowalny miernik poziomu i objętości cieczy MPV – 5 jest nowoczesnym urządzeniem

elektronicznym przeznaczonym do pomiaru objętości i poziomu różnych cieczy w zbiornikach o dowolnych kształtach i wielkościach . Za pomocą jednego miernika MPV – 5 można kontrolować ilość cieczy aż w czterech zbiornikach ( także zbiornikach o różnych gabarytach i zawierających różne ciecze ) . Takie rozwiązanie jest bardzo ekonomiczne dla użytkownika .

Miernik składa się z panelu operatorskiego i sensora ciśnienia ( w zależności od ilości nadzorowanych zbiorników można podłączyć od jednego do czterech sensorów ciśnienia ) .

1. PANEL OPERATORSKI – jest zainstalowany w miejscu dogodnym dla użytkownika .

na ekranie LCD pokazuje poziomy i objętości cieczy w zbiornikach

wyświetla komunikaty informujące przekroczenie poziomów alarmowych

sygnalizuje dźwiękiem przekroczenie poziomów alarmowych

umożliwia zaprogramowanie parametrów technicznych zbiorników

2. SENSOR CIŚNIENIA – jest zainstalowany w pobliżu zbiornika .

Do sensora jest podłączony wąż , którego drugi koniec

( z zamocowanym obciążnikiem ) jest zanurzony w zbiorniku.

Sensor mierzy ciśnienie w wężu – wartość ciśnienia zależy od

poziomu cieczy w zbiorniku .

Sensor ciśnienia za pomocą pulsujących diod LED

sygnalizuje także przekroczenie poziomów alarmowych .

Zastosowano różnicowy sensor ciśnienia , który kompensuje

zmiany ciśnienia atmosferycznego.

Miernik działa prawidłowo , gdy dla każdego zbiornika zaprogramowane zostaną

następujące parametry :

H – wysokość użytkowa zbiornika ( w centymetrach )

d – gęstość cieczy znajdującej się w zbiorniku ( np. d = 0,87 g / cm3 )

L – długość węża pomiarowego ( w centymetrach )

Vj – objętość jednostkowa ( określa ile litrów cieczy przypada na 1 cm wysokości zbiornika )

Np. wysokość użytkowa zbiornika H = 180 cm

objętość zbiornika wynosi V = 5000 litrów

Vj = V : H = 5000 L : 180cm = 27,78 L / cm

Użytkownik może ( dla każdego zbiornika ) zaprogramować poziomy alarmowe :

a) górne poziomy alarmowe GA1 i GA2 – gdy zbiornik jest stopniowo napełniany

( np. zbiornik oleju zużytego ) .

b) dolne poziomy alarmowe DA1 i DA2 – gdy ciecz stopniowo ubywa w zbiorniku

( np. zbiornik oleju opałowego ) .

Przekroczenie poziomu alarmowego jest sygnalizowane przez miernik w następujący sposób :

a) na wyświetlaczu LCD za pomocą komunikatów słownych

b) sygnalizacja dźwiękowa – panel operatorski ( możliwość wyłączenia )

c) pulsujące diody LED modułu sensora ciśnienia

Gdy zostanie przekroczony dowolny poziom alarmowy , to na odpowiednich zaciskach wyjściowych miernika MPV-5 pojawiają się napięcia sterujące +24V DC .

Można za ich pomocą sterować pracą odpowiednich urządzeń współpracujących

ze zbiornikiem ( np. pompy , elektrozawory , dodatkowe sygnalizatory , itp. ) .

Do miernika MPV-5 można podłączyć moduł komunikacyjny

(np. GPRS-T2 firmy SATEL ) , który za pomocą SMS-ów informuje użytkownika

o przekroczeniu poziomów alarmowych .

Dane techniczne :

Miernik MPV-5 : Panel tekstowy firmy DELTA

Sensor ciśnienia : sensor firmy Freescale Semiconductor Inc.

Zakres pomiarowy : wysokość zbiornikaod 0 do 99 metrów

Kształt zbiornika : dowolny

Dokładność: w zależności od wielkości i kształtu zbiornika od 0,1 do 0,5 % objętości.

Rozdzielczość : dla zbiornika o wysokości do 150 cm …….… +/- 0,5 mm

do 10 metrów …….+/- 2,5 mm

do 25 metrów …….+/- 1 cm

do 99 metrów …….+/- 5 cm

Sygnalizacja poziomów alarmowych :

Wyświetlacz LCD – komunikaty słowne

Akustyczna – dźwięk przerywany

Optyczna – pulsujące diody LED

Zasilania : …………………………. 230V AC/ 50Hz

Pobór mocy : ………………………. 4,5 wata

Obciążalność wyjść sterujących : 8A / 24V DC

16A / 230V AC

Temperatura pracy : od – 20 º C do + 60 º C

Dodaj komentarz